Životní prostředí

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním odpadů šetříme nejen primární zdroje surovin, energii a místo na skládkách, tříděním také snižujeme množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřebu elektrické energie na výrobu nových věcí i spotřebu vody. Jednoduché vytřídění odpadu tedy chrání přírodu v mnoha směrech.

Samo třídění odpadů přitom není nic složitého. Stačí si osvojit jen pár pravidel a časem se to stane naprosto samozřejmou součástí každodenního života. A není nad dobrý pocit, že i my osobně přispíváme ke zlepšení našeho životního prostředí.

V roce 2012 se podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění a recyklaci odpadů je v atmosféře o 1.114.840 tun CO2ekv. méně. Recyklací se uspořilo 27.034.318 GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů, díky zapojení do systému EKO-KOM, činí 552 tun CO₂ ekv., a tak bylo uspořeno 13 285 GJ energie. To odpovídá emisím CO ₂ vyprodukovaných 259 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu.

Naše společnost významně přispěla ke snížení „uhlíkové stopy"

Společnost HORTIM International, spol. s r. o. obdržela poděkování za participaci na jednom z největších environmentálních projektů v České republice - systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM.

Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 797 tun obalových odpadů. Tyto odpady by naplnily 343 svozových automobilů.

Podíl společnosti HORTIM International, spol. s r. o. na systému EKO-KOM odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy 102 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) . Třídění odpadů jsme tak umožnili více než 4 785 obyvatelům.

Životní prostředí

Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí

Třídění a recyklace odpadů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním odpadů šetříme nejen primární zdroje surovin, energii a místo na skládkách, tříděním také snižujeme množství emisí, které by jinak byly vypuštěny do ovzduší, spotřebu elektrické energie na výrobu nových věcí i spotřebu vody. Jednoduché vytřídění odpadu tedy chrání přírodu v mnoha směrech.

Samo třídění odpadů přitom není nic složitého. Stačí si osvojit jen pár pravidel a časem se to stane naprosto samozřejmou součástí každodenního života. A není nad dobrý pocit, že i my osobně přispíváme ke zlepšení našeho životního prostředí.

V roce 2012 se podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění a recyklaci odpadů je v atmosféře o 1.114.840 tun CO2ekv. méně. Recyklací se uspořilo 27.034.318 GJ energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů, díky zapojení do systému EKO-KOM, činí 552 tun CO₂ ekv., a tak bylo uspořeno 13 285 GJ energie. To odpovídá emisím CO ₂ vyprodukovaných 259 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu.

Naše společnost významně přispěla ke snížení „uhlíkové stopy"

Společnost HORTIM International, spol. s r. o. obdržela poděkování za participaci na jednom z největších environmentálních projektů v České republice - systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM.

Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 797 tun obalových odpadů. Tyto odpady by naplnily 343 svozových automobilů.

Podíl společnosti HORTIM International, spol. s r. o. na systému EKO-KOM odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy 102 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) . Třídění odpadů jsme tak umožnili více než 4 785 obyvatelům.
Top