Aktivně přistupujeme k vytváření hodnot.

Mezinárodní standard IFS (International Food Standard) je zaměřen na výrobní společnosti v potravinářském sektoru, které vyrábějí značkové potraviny pro potravinový obchod a představují řízení kvality a systému rizika speciálně u potravin. Záměrem standardu IFS je především stanovit požadavky na zajištění zdravotně nezávadných potravin.

Společnost Hortim-International, spol. s r.o. je držitelem certifikátu „Zpracování a obchod s produkty ekologického zemědělství“ na základě kontroly a osvědčování bioprodukce podle zákona č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, z důvodů kontrolní činnosti navíc zahrnuje ověřování výrobců a zpracovatelů krmiv pro ekologické chovy zvířat vzhledem k požadavku vyplývajícímu z nařízení Rady Evropské unie č. 834/2007 o ekologickém zemědělství.
ISO normy řady 9000 se všeobecně týkají procesů, souvisejících se zajištěním stabilní úrovně kvality výrobků a zboží opouštějícího brány naší společnosti. Následně to znamená výrazné snížení reklamací ze strany odběratelů a vyšší spokojenost zákazníků, která podpoří dlouhodobé a perspektivní obchodní vztahy.

Společnost Hortim-International je držitelem certifikátu ISO 9001. Ten je zárukou dlouhodobé stabilní a tradičně vysoké úrovně produktů a služeb společnosti. Samozřejmostí je neustálé zdokonalování všech procesů v systému obsluhy zákazníků, a to i nad rámec komerčně získané certifikace.
 

Podporujeme ty, kteří jsou nám nejblíž

Společnost Hortim dlouhodobě spolupracuje a podporuje několik charitativních projektů, nadací a dobročinných akcí. Informace o současných i předchozích sponzorských aktivitách najdete na našem blogu.

LILA – Domov pro postižené děti Otnice

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastějšími diagnózami jsou M.Down (Downův syndrom), DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

Podporujeme ty, kteří jsou nám nejblíž

Společnost Hortim dlouhodobě spolupracuje a podporuje několik charitativních projektů, nadací a dobročinných akcí. Informace o současných i předchozích sponzorských aktivitách najdete na našem blogu.

LILA – Domov pro postižené děti Otnice

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastějšími diagnózami jsou M.Down (Downův syndrom), DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

 
 

Přinášíme ovoce do škol

Od začátku února se mohou základní a střední školy v celé naší republice zapojit do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok všichni žáci zcela zdarma.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, bojovat tak proti dětské obezitě a zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Více informací o projektu najdete na www.ovocedoskol.eu.

Přinášíme ovoce do škol

Od začátku února se mohou základní a střední školy v celé naší republice zapojit do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok všichni žáci zcela zdarma.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, bojovat tak proti dětské obezitě a zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Více informací o projektu najdete na www.ovocedoskol.eu.
 

Podporujeme i zranitelné

RECAMO, Masarykův onkologický ústav Brno

Sportovci a organizace, které podporujeme

Jsme dlouholetým partnerem Základní a Mateřské školy při dětské nemocnici v Brně mikulášské, vánoční besídky nebo dětské dny. Dalším dlouholetým partnerem, kterému rádi pomáháme, je charitativní společnost Effeta.
 

Sportovci a organizace, které podporujeme

Jsme dlouholetým partnerem Základní a Mateřské školy při dětské nemocnici v Brně mikulášské, vánoční besídky nebo dětské dny. Dalším dlouholetým partnerem, kterému rádi pomáháme, je charitativní společnost Effeta.
 
 

V minulých letech jsme podpořili následující partnery: 
 
 

V minulých letech jsme podpořili následující partnery:Top