Podporujeme ty, kteří jsou nám nejblíž

Společnost Hortim dlouhodobě spolupracuje a podporuje několik charitativních projektů, nadací a dobročinných akcí. Informace o současných i předchozích sponzorských aktivitách najdete na našem blogu.

LILA – Domov pro postižené děti Otnice
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka číslo 1216. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastějšími diagnózami jsou M.Down (Downův syndrom), DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace. Více zde.

Přinášíme ovoce do škol

Od začátku února se mohou základní školy v celé naší republice zapojit do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Na čerstvé ovoce a zeleninu zcela zdarma mají nárok všichni žáci 1. až 5. ročníků.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, bojovat tak proti dětské obezitě a zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Více informací o projektu najdete na www.ovocedoskol.eu.


Sportovci a organizace, které podporujeme

Jsme dlouholetým partnerem Základní a Mateřské školy při dětské nemocnici v Brně mikulášské, vánoční besídky nebo dětské dny. Dalším dlouholetým partnerem, kterému rádi pomáháme, je charitativní společnost Effeta.

V minulých letech jsme podpořili následující partnery:

  • naděje
  • Ahoj skloa
Top