Odpovědnost

 

BIO produkty

Společnost Hortim International spol. s r. o. je držitelem certifikátu "Obchod a zpracování produktů ekologického zemědělství" na základě kontroly a osvědčování bioprodukce dle zákona č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, z důvodů kontrolní činnost navíc zahrnuje ověřování výrobců a zpracovatelů krmiv pro ekologické chovy zvířat vzhledem k požadavku vyplývajícímu z nařízení Rady Evropské Unie o ekologickém zemědělství č. 834/2007.

Certifikace IFS

International Food Standard je zaměřený na ty výrobní společnosti v potravinářském sektoru, které vyrábí značkové potraviny pro potravinový obchod a představují management kvality a management systému rizika speciálně u potravin. Záměrem IFS je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě se silným zaměřením na provozní předpoklady.

Kvalita

Normy ISO řady 9000 se obecně týkají procesů souvisejících se zajištěním stabilní úrovně kvality výrobků a zboží opouštějících brány podniku. Znamenají výrazné snížení reklamací ze strany odběratele a zvyšují tak spokojenost zákazníků, čímž podporují dlouhodobé, perspektivní obchodní vztahy.

Společnost Hortim International je držitelem certifikátu ISO 9001 jež je zárukou dlouhodobé stability tradičně vysoké úrovně produktů a služeb společnosti. Samozřejmostí je neustálé zdokonalování všech procesů v systému obsluhy zákazníků nad rámec již získané certifikace.