Podporujeme

Společnost Hortim International dlouhodobě spolupracuje a podporuje několik charit, nadací a dobročinné akce.

LILA - Domov pro postižené děti Otnice

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka číslo 1216. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je M.Down (Downův syndrom), DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace. Více zde.

Projekt "Ovoce do škol"

Od začátku února se mohou základní školy v celé naší republice zapojit do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol". Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1. až 5. ročníků.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Více informací o projektu najdete na www.ovocedoskol.eu.

Aktuálně jsme podpořili:

Další sportovci a organizace které podporujeme:

  • Jsme dlouholetým partnerem školy a mateřské školky při dětské nemocnici v Brně pro mikulášské, vánoční besídky nebo dětské dny.
  • Dalším dlouholetým partnerem kterému rádi pomáháme je charitativní společnost Effeta.

Partneři

V minulých letech jsme podpořili následující partnery:

V létě 2007 společnost Hortim International podpořil charitativní utkání Jagr týmu x Eliáš Unicef týmu v brněnském rondu.